Search term

Toestandsbewaking

Storingsvrije en geoptimaliseerde werking van complexe machines en installaties kan alleen worden bereikt door toestandsgericht onderhoud. Schaeffler gebruikt daar bij voorkeur trillingsdiagnoses voor.

Onderhoudsdiensten toestandbewaking

Met de trillingsdiagnose is het mogelijk al in een vroeg stadium schade aan machines te ontdekken. Zo kunnen bijvoorbeeld beschadigde onderdelen tijdens een geplande stilstand worden vervangen. Ongeplande stilstand wordt zo vermeden. Afhankelijk van het soort installatie en de betekenis ervan voor het productieproces, wordt voor toestandbewaking een doorlopende bewaking (online) of een regelmatige bewaking (offline) gebruikt.

Doorlopende bewaking

Bij productiekritische machines is in veel gevallen een doorlopende bewaking via trillingsdiagnose noodzakelijk. De investering in dergelijke bewakingssystemen betalen zich meestal al na een paar maanden terug door de verminderde uitvalkosten. Afhankelijk van het toepassingsgebied biedt Schaeffler een breed spectrum aan oplossingen aan, bijvoorbeeld eenkanalige eilandoplossingen voor kleinere aggregaten, gemiddelde systemen met maximaal 8 kanalen die modulair kunnen worden uitgebreid, maar ook complexe bewakingssystemen met maximaal 2.048 sensorkanalen.

Naast het advies bij de keuze van het juiste systeem, realiseert Schaeffler de bewaking van de installatie ook. Dat houdt niet alleen de keuze van de hardware in, maar ook de configuratie van het systeem en indien nodig, de integratie in al aanwezige systemen.

De klant bepaalt of hij de bewaking van de installatie zelf uitvoert, of kiest voor de online-bewaking van de installatie door Schaeffler. Analyse op afstand door experts van Schaeffler is mogelijk door de communicatiemogelijkheden van de bewakingssystemen.

Schaeffler-toestandbewaking Doorlopende bewaking
Schaeffler-toestandbewaking Regelmatige bewaking

Regelmatige bewaking

Uitval van zogenaamde B- en C-installatiedelen leidt niet direct tot uitval en dus ook niet direct tot dure gevolgschade. Wanneer het dergelijke machinedelen betreft, is meestal de voordeligere, regelmatige bewaking aan te raden. De experts van Schaeffler helpen bij het zoeken naar de economisch zinvolste oplossing uit de doorlopende bewaking en de regelmatige bewaking.

Bij deze bewaking worden machines in regelmatige afstanden, bijvoorbeeld elke vier weken, trillingstechnisch onderzocht en beoordeeld. Door de regelmaat wordt gedegen kennis opgedaan over de normale toestand van de machine. Onregelmatigheden worden dan ook snel herkend. Voor het bewakingsconcept spelen met name de keuze van de meetpunten en het bewakingstoebehoor een doorslaggevende rol, net als de meetintervallen. Wanneer er afwijkingen in de metingen optreden of trends onderzocht moeten worden, kunnen de gegevens worden doorgestuurd naar de diagnosecentrale van Schaeffler. Hier analyseren de trillingsexperts de gegevens en stellen een diagnosebericht op. Door de samenwerking met de experts van Schaeffler kunnen klanten een eigen analyse-knowhow opbouwen.

Mocht er geen personeel beschikbaar zijn voor de gegevensverzameling, dan biedt Schaeffler ook ondersteuning aan bij de gegevensverzameling. De experts voeren regelmatig metingen op locatie uit.

Troubleshooting

Wanneer storingen optreden in een machine, moeten fouten snel worden herkend en verholpen. Dankzij de jarenlange ervaring in verschillende branches en met verschillende toepassingen zijn de diagnose-experts van Schaeffler met dergelijke opdrachten bekend.

De analyse wordt gevoed met verschillende informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eerdere meetprotocollen of ook reparatieberichten. Wanneer geen meetprotocollen beschikbaar zijn, richten de diagnose-experts zich bijvoorbeeld op observaties, inzicht in de documentatie van de machine en gesprekken met de operators van de machine.

Problemen of storingen in de werking van de machine zijn vaak te herkennen aan veranderingen in het trillingsgedrag, ongewoon temperatuurgedrag of dergelijke veranderingen. Wanneer de diagnose-experts meting uitvoeren aan de machine, hangt de keuze van de meetprocedure af van de installatie en het soort storing. De diagnose-experts van Schaeffler zijn met alle analysetechnieken vertrouwd, van trillingsmetingen tot koppelregistratie en endoscopie. Hierdoor kunnen ze storingen snel opsporen en werken aan voorstellen voor een oplossing. Een onderzoek wordt altijd afgesloten met een overdrachtsgesprek tussen de diagnose-expert en alle verantwoordelijke medewerkers op locatie. Hierbij worden naast de resultaten van het onderzoek met name de aanbevolen tegenmaatregelen besproken.

Schaeffler-toestandbewaking Troubleshooting
Schaeffler-toestandbewaking Uitbalanceren

Uitbalanceren

Onbalans treedt vaak op bij afzuigventilatoren en ventilatoren. Deze onbalans kan zo sterk worden, dat de machine voorgoed beschadigd of zelfs vernield wordt. Vandaar dat vaker moet worden gecontroleerd op onbalans en eventueel moet worden gecorrigeerd. Onze servicemedewerkers helpen u bij de opsporing en het verhelpen van onbalansen en garanderen daardoor een optimale beschikbaarheid van de installatie.

Endoscopie

Met digitale, optische endoscopen kan het binnenste van een machine worden bekeken, en de omvang van de schade bepaald. Alles wat wordt gezien wordt als digitale foto of video opgeslagen en vormt de basis voor de diagnose door de experts van Schaeffler. De toestand van individuele elementen zoals wentellagers en vertandingen, kan worden beoordeeld. Wanneer de geïnspecteerde lagers producten van Schaeffler zijn, heeft de klant bovendien toegang tot de kennis van de applicatie-ingenieurs van Schaeffler. Deze experts stellen een gedetailleerde schade-analyse op en presenteren verbeteringsvoorstellen.

Schaeffler-toestandbewaking Endoscopie
Share Page

Schaeffler gebruikt cookies om een optimaal gebruik van haar website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Accepteren