Schaeffler België

 
 
 
 
 
 
Producten & Diensten

Lineairlagers

Lineairlagers zijn geschikt voor heen- en weergaande bewegingen. Net als bij roterende lagers maken we ook hier het onderscheid of de optredende krachten door rollende of door glijdende elementen overgedragen worden.

De eisen aan de lineaire componenten zijn even uiteenlopend als de toepassingsgebieden. Zo worden voor transport- en toevoersystemen vooral snelheid en nauwkeurigheid gevraagd, terwijl het bij meetmachines bijvoorbeeld meer aankomt op precisie en stijfheid. Om steeds de juiste lineairgeleiding voor het betreffende vraagstuk te vinden, is naast een uitgebreid productprogramma ook gedetailleerd advies van belang. Schaeffler biedt beide: Een breed lineairprogramma gecombineerd met competente service. En door het exact op de toepassing afgestemde programma accessoires, kan de uitgebreide standaarduitvoering van de geleidingen zelfs nog verder geoptimaliseerd worden.

Elke lineairconstructie heeft kenmerkende eigenschappen, waardoor deze bijzonder geschikt is voor bepaalde toepassingen. Algemeen geldende regels voor de keuze van het geleidingstype kunnen echter alleen onder bepaalde voorwaarden opgesteld worden, want bijna altijd moet rekening gehouden worden met meerdere factoren die tegen elkaar afgewogen moeten worden. Zo moet naast belasting, versnelling, snelheid en slaglengte ook rekening gehouden worden met de invloed van temperatuur, smering, trillingen, onderhoud, enz.

Lineaire wentellagers

Lineaire wentellagers zijn verkrijgbaar als profielrailgeleidingen, looprolgeleidingen, asgeleidingen met lineaire kogellagers, naaldkooigeleidingen, geleidingen met rollen- en kogelomloopschoenen en tevens als aangedreven lineaireenheden (modules en tafels). Daarnaast produceert Schaeffler voor de kleinste inbouwruimtes die in de mechatronica en de fijnmechanische industrie voorkomen ook speciale miniatuurgeleidingen. Deze uiterst kleine, hoogbelastbare, wrijvingsarme en zeer stijve elementen zijn verkrijgbaar met kooi- of met omloopgeleiding. Ze vervangen door hun compacte constructie vaak oplossingen die duidelijk meer inbouwruimte vereisen.

De geleidingen bestaan uit combinaties van rails en sledes, van assen met lineaire kogellagers of van rails met tussenliggende rollen- of kogelkooien. Aangedreven lineaireenheden zijn een- of meerassige totaalsystemen met een mechanisch geleidingssysteem, een aandrijfmotor en bijbehorende besturing.

Lineairgeleidingen zijn direct te monteren systemen voor meestal onbegrensde slaglengtes. Kooigeleidingen worden vanwege de kinematica van de kooi meestal gebruikt voor begrensde slaglengtes. De lagers nemen krachten uit alle richtingen - behalve uit bewegingsrichting - en momenten om alle assen op. Asgeleidingen met lineaire kogellagers zijn geschikt voor belastingen uit twee richtingen en compenseren statische uitlijnfouten van de as. Om hoge stijfheid en nauwkeurigheid te bereiken, worden de meeste eenheden al in de fabriek voorgespannen of kunnen bij montage worden voorgespannen. Dankzij verschillende nauwkeurigheids- en voorspanningsklassen kunnen ook toepassingen met hoge eisen aan nauwkeurigheid en positionering probleemloos gerealiseerd worden.

Om de grootte van de geleiding te bepalen, dient in eerste instantie de grootte en de aard van de belasting bepaald te worden, evenals de eisen aan gebruiksduur en bedrijfszekerheid. In het algemeen kunnen geleidingen met rollen bij vergelijkbare dimensies hoger belast worden dan geleidingen op kogelbasis. Derhalve worden bij kleine tot middelmatige belastingen en hoogdynamische bewegingen meestal kogelgeleidingen gebruikt, en bij hoge belastingen rollengeleidingen. Indien zeer hoge lasten opgevangen moeten worden, zijn vooral de naaldkooi- en rollenomloopgeleidingen bijzonder geschikt.

Lineaire glijlagers

Terwijl de lageringselementen van lineaire wentellagers van elkaar gescheiden worden door rollende elementen - de rollichamen -, glijdt bij lineaire glijlagers een beweegbaar onderdeel over een vaststaande rail of as. Afhankelijk van het geleidingstype wordt de glijlaag aangebracht op het beweegbare of het vaste onderdeel. Voor de smering worden smeerstoffen gebruikt, die zich in de glijlaag bevinden.

Lineaire glijlagers zijn vastlagers voor onbegrensde slaglengtes. Deze langsgeleidingen zijn verkrijgbaar als miniatuurglijgeleiding, als INA lineair glijlager en INA lineaire glijlagereenheid en tevens als prismageleiding. Miniatuurglijgeleidingen bestaan uit een rail/wagensysteem met onderhoudsvrije glijlaag, INA lineaire glijlagereenheden uit een onderhoudsarme INA-bus, die in een lichtmetalen ring bevestigd is. Prismageleidingen zijn railsystemen, waarbij de glijoppervlakken op de draagrail voorzien zijn van een onderhoudsvrije glijvoering.

Glijlagergeleidingen zijn slijtagearm, statisch zeer hoog belastbaar, bestand tegen stoten en vuil, geruisarm en bezitten een geringe stick-slip. Onderhoudsvrije glijgeleidingen mogen niet gesmeerd worden, onderhoudsarme materialen beschikken over goede noodloopeigenschappen. Door hun uiteenlopende eigenschappen kunnen glijgeleidingen in heel veel toepassingen gebruikt worden, vooral wanneer het lagerpunt onderhoudsvrij of onderhoudsarm moet zijn, wanneer er een risico op onvoldoende smering bestaat en wanneer een smeermiddel niet toegestaan is.

De levensduur van een lineaire glijgeleiding is in grote mate afhankelijk van de belasting, glijsnelheid, temperatuur en inschakelduur. Daarbij komen nog aanvullende beperkende factoren zoals verontreiniging, corrosie bij droogloop of eventuele veroudering van het smeermiddel bij onvoldoende nasmering. De nominaal berekende levensduur is daardoor altijd slechts een richtwaarde.

Vele externe invloeden op lineaire glijlagers kunnen niet rekenkundig bepaald worden. Tests onder gebruiksvoorwaarden geven dan de meeste zekerheid over het gebruik en de levensduur van de geleiding in de betreffende toepassing.

 

Schaeffler gebruikt cookies om een optimaal gebruik van haar website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Accepteren