Schaeffler België

 
 
 
 
 
 
Milieu

Milieubeleid & beleid inzake veiligheid op het werk

 
 
 
 

Beleid van de Schaeffler Groep ter bescherming van het milieu en de werknemers

Bescherming van milieu en werknemers maakt integraal deel uit van onze leidinggevende principes. Door een veilige, gezonde en prestatiebevorderende werkomgeving te creëren en onderhouden en ons in te zetten voor de bescherming van het milieu, dragen we bij tot het voortbestaan en succes van onze onderneming.

De onderstaande principes gelden wereldwijd voor de Schaeffler Groep. Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid tegenover onze medewerkers, onze medemens en de latere generaties.

Productief arbeids- en milieubeheer

We leven wereldwijd een managementsysteem na ter bescherming van de arbeid en het milieu, dat we continu verbeteren. We ontwikkelen toekomstgerichte concepten en brengen die samen met onze verdragspartners in de praktijk. We controleren regelmatig de naleving van de richtlijnen en het succes van het managementsysteem.

Arbeidsplaatsen overeenkomstig Arbo-wetgeving voor onze medewerkers

Wij zijn ervan overtuigd dat in principe alle arbeidsongevallen en beroepsziektes vermeden kunnen worden. Gemotiveerde medewerkers ondersteunen ons in ons streven naar "nul arbeidsongevallen". Wij beschermen onze medewerkers en derden op dezelfde manier. Bij de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen en arbeidsprocessen conformeren wij ons aan de meest recente regelgeving. Wij hechten veel belang aan de ergonomische vormgeving van arbeidsplaatsen.

 

Verantwoordelijk handelen

Wij verplichten ons ertoe alle wetten en richtlijnen inzake arbeids- en milieubescherming na te leven. We handelen op verantwoorde wijze in overeenstemming met eigen regels die vaak verder gaan dan wettelijke bepalingen. Machines en installaties worden zodanig door ons ontworpen, aangekocht, bediend en onderhouden dat mogelijke gevaren uitgesloten, risico's beperkt en bedrijfsonderbrekingen vermeden worden. Daarbij baseren we ons op de laatste nieuwe technische ontwikkelingen.

Geringe invloed op het milieu en milieuvriendelijke producten

Bij al onze activiteiten willen wij iedere vorm van schade voor het milieu vermijden. We gaan spaarzaam om met grondstoffen en energie. We trachten zo weinig mogelijk afval, afvalwater, geluid en uitstoot van schadelijk stoffen te produceren. We vervaardigen milieuvriendelijke producten en houden daarbij de hele levenscyclus in het oog.

Medewerkers met verantwoordelijkheidsbesef

Door middel van informatievoorziening, opleidingen en bijscholingen bevorderen wij de vaardigheden en het bewustzijn van onze medewerkers en zakenpartners. Dit ter bevordering van een veilige arbeidsomgeving en de bescherming van het milieu met betrekking tot alle bedrijfsactiviteiten.

Preventieve maatregelen

We beschermen onze medewerkers tegen gezondheidsbedreigende invloeden en het milieu tegen schade door middel van uitgebreide preventieve maatregelen. Bij iedere vorm van letsel garanderen wij onze medewerkers en bezoekers uitgebreide en efficiënte verzorging.

Open dialoog

Wij gaan intensief en vertrouwelijk in dialoog met geïnteresseerden. Wij verschaffen informatie over onze maatregelen ter bescherming van de arbeid en het milieu. De bedrijfsleiding en alle medewerkers verplichten zich ertoe dit beleid na te leven.

 

Schaeffler gebruikt cookies om een optimaal gebruik van haar website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Accepteren