Schaeffler België

 
 
 
 
 
 

Gegevensbescherming

Wij danken u voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Schaeffler hecht veel belang aan uw privacy en het beveiligen van uw persoonsgegevens, terwijl u gebruikt maakt van onze Website en bijhorende online service.s

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, leven wij alle Belgische wettelijke eisen na, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: Wet Verwerking Persoonsgegevens of kortweg: “WVP”)

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens:

Als u onze websites bezoekt, worden de naam van uw internetprovider, uw IP-adres, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt alsmede de datum en de duur van uw bezoek standaard door onze webservers opgeslagen. Het gebruik van uw IP-adres wordt beperkt tot de technisch noodzakelijke omvang, waarbij het IP-adres voor statistische doeleinden wordt verkort en daardoor uitsluitend geanonimiseerd wordt gebruikt. De gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Wij gebruiken cookies om voorkeuren van de bezoekers vast te stellen, en onze websites op basis daarvan optimaal vorm te geven. De afzonderlijke bezoeker blijft daarbij anoniem. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien u deze bij de aangeboden onlinediensten vrijwillig aan ons doorgeeft.”

Daarnaast is ook de volgende informatie over het gebruik van Google Analytics van belang:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en worden gebruikt om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die met behulp van de cookies wordt verkregen over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen, en verdere aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten aan de exploitant van de website te verlenen.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google toe en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deaktivieren. In dit geval wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van uw gegevens vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html c.q. op https://www.google.de/intl/de/policies/. Wij wijzen u op het feit dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „anonymizeIp;“ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.”

Gebruik en doorsturen van persoonlijke gegevens, verzamelen van gegevens voor specifieke doeleinden en keuzemogelijkheden:

In andere gevallen, kiest u er vrijwillig voor ons persoonsgegevens via deze Website over te maken die ons toelaten u te identificeren (zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres) In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens enkel ten einde u de informatie te verstrekken waarvoor u ons heeft gecontacteerd (bvb. om uw vraag te beantwoorden,…).

Behalve in het geval dat u zich hiertegen heeft verzet, zullen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van onze verdere activiteiten en om aan u onze producten en diensten voor te stellen (directe marketing).

Tenslotte zullen wij eveneens uw gegevens opslaan en verwerken in het kader van de verkoop en after sales van onze producten en diensten (klantenbeheer) en om na te gaan hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren (productontwikkeling).

Cookies:

Wanneer u onze Website bezoekt, is het ook mogelijk dat we bepaalde informatie op maat op uw computer opslaan. Deze informatie wordt geleverd via een technologie die “cookie” wordt genoemd. Cookies zijn piepklein gegevenselementen die een Website naar uw browser kan sturen en die dan op uw harde schijf worden bewaard zodat wij u kunnen herkennen bij uw volgende bezoek aan deze Website. Deze gegevenselementen laten ons toe statistieken op te stellen en helpen ons deze Website beter op uw wensen en voorkeuren af te stemmen. Bij de meeste webbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf wissen of alle cookies blokkeren, en kunt u uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer u een cookie ontvangt. In de handleiding van uw browser vindt u meer informatie over deze functies.

Beveiliging:

Schaeffler treft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongewild of opzettelijk wissen of wijzigen, elke vorm van manipulatie, verlies, illegale inzage dan wel het illegaal verspreiden of verkrijgen van deze informatie. Deze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend getoetst en waar nodig aangepast conform de laatste technische mogelijkheden en wetgeving. Onze medewerkers zijn tevens gehouden tot een confidentialiteits- en veiligheidsverplichting.

Andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites van de Schaeffler Groep of naar websites van derden die geen eigendom zijn van, of niet worden beheerd door ons. Hoewel we ernaar streven alleen links te leggen met websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites. Ons privacybeleid geldt uiteraard niet voor websites van derden en is uitsluitend van toepassing op informatie die via deze website wordt verzameld..

Uw rechten:

U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. Daarnaast heeft u ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor publicitaire en direct marketing doeleinden. Uw recht op inzage, correctie of verzet kan worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail aan […] of per post op het volgende adres: […] ter attentie van […]. Indien u bijkomende vragen of eventueel klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u tevens via deze weg bij ons terecht.

Indien u bijkomende vragen heeft over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden, opmerkingen of klachten heeft, of wanneer u meer informatie wenst, kan u tevens via deze weg bij ons terecht.

Recht op informatie en herroeping

U heeft het recht op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht fouten in uw persoonlijke gegevens te verbeteren, en gegevens af te schermen of te verwijderen, tenzij dit op grond van wettelijke bewaarplichten niet is toegestaan. Vragen met betrekking tot uw privacy kunt u richten aan:

Thomas Biedermann
Datenschutzbeauftragter (persoon die verantwoordelijk is voor de privacy)
Schaeffler AG
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Bondsrepubliek Duitsland
Datenschutz@schaeffler.com

 

Schaeffler gebruikt cookies om een optimaal gebruik van haar website te waarborgen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Accepteren